Introduction of Ruth Chapter 1

  • Post author:
  • Post published:October 4, 2023
  • Post comments:0 Comments

by:Sangam Shrestha, M.Div.                                                              Ruth Chapter 1 Outline The Book of Ruth Background Background of Moabites Historical Background Geographical Background Bethlehem Moab Author Heroines of Old Testament Exegetical Outline Word Study Theological Outline Preaching Outline  Conclusion       The Book of Ruth Background Ruth and Noami lost everything as same time. They had lost husband. The Book of Ruth relates that Ruth and Orpah, two women of Moab, had married two sons of Elimelech and Naomi, Judeans who had settled in Moab to escape a famine in Judah. The…

Continue ReadingIntroduction of Ruth Chapter 1

ख्रीष्टियान वैज्ञानिक जर्ज फ्रान्सिस रेनर को जीवनी

जर्ज फ्रान्सिस रेनरको जन्म ख्रिष्टाब्द १९३९ मा दक्षिण अफ्रिाकामा भएको थियो । उनी दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउन विश्वविद्यालयको गणित बिषयमा प्रोफेसर हुन् । यसैले उनी गणितीय विभागको प्रोफेसरको रुपमा काम गर्दै आइ रहेका छन् । उनले ख्रिष्टाब्द १९६० मा Cape Town विश्वविद्यालयबाट भौतिक विज्ञानमा स्नातक गरेका थिए भने १९६४ मा क्याब्रिज विश्वविद्यालयबाट प्रयोगात्मक गणित र सौद्धान्तिक भौतिकशास्त्रमा पी.एच.डी गरेका थिए । सोही विश्वविद्यालयमा १९६५ देखि १९६७ सम्म अनुसन्धनको क्षेत्रमा रहेका काम गरेका थिए भने १९७० मा प्रयोगात्मक गणित र सैदान्तिक भौतिकशास्त्रका लेक्चरर (व्याख्याता)को रुपमा पनि काम गरेका थिए…

Continue Readingख्रीष्टियान वैज्ञानिक जर्ज फ्रान्सिस रेनर को जीवनी

परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ भने कसरी येशू पनि परमेश्वर हुनुभयो त ?

यूहन्ना १ः१४ ले भन्दछ, “अनि बचन देहधारी हुनुभयो, र अनुग्रह सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा वास गर्नुभयो...।” नयाँ करारका विवरणहरुले हामीलाई स्पष्ट रुपमा बताउँछ कि पुनरुत्थान अघि र पछि येशू ख्रीष्ट मासु र हाडको शरीर थियो । लूका २४ः३९ पनि भन्दछ, मेरा हात र मेरा पाउ हेर, म नै हुँ, मलाई छोएर हेर । किनकि प्रेतको मासु हाड हँुदैन, तर तिमीहरु देख्छौँ, मेरा त छन् । “...येशूको मृत्युको करिब ६५ बर्षभित्रमा नयाँ करारका सबै पुस्तकहरु लेखिएका थिए । सत्ताइस ओटा मध्ये कम्तीमा पनि दस ओटा पुस्तकहरु उहाँसँगै हिँड्नेहरुले…

Continue Readingपरमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ भने कसरी येशू पनि परमेश्वर हुनुभयो त ?